Xoài Cát Hòa Lộc

75.000₫

- Xuất xứ: Cần Thơ  

- Xuất xứ: Cần Thơ