Bưởi Da Xanh

75.000₫

- Xuất xứ: Vĩnh Long  

- Xuất xứ: Vĩnh Long