Chuối Cau

32.000₫

- Xuất xứ: Cần Thơ - Size: >500g/Nải

- Xuất xứ: Cần Thơ

- Size: >500g/ Nải