Bưởi 5 roi

30.000₫

Xuất xứ: Vĩnh Long - Loại ĐB: >1,2kg/quả 40K/kg - Loại 1: Từ 0.9-1.2kg/quả 35K/kg

- Xuất xứ: Vĩnh Long

- Loại ĐB: >1,2kg/quả

- Loại 1: Từ 0.9-1.2kg/quả

- Loại 2: Từ 0.7- 0.9kg/quả